Medfødt døvblindhed - et nyt tema på Vidensportalen

02-06-2016

Mennesker, der er født døvblinde, oplever verden gennem den taktile sans. Indsatser for døvblindfødte må derfor tilrettelægges med dette udgangspunkt. Se det nye tema på Vidensportalen om målgruppen og få viden om udredning og metoder.

Socialstyrelsen har offentliggjort et nyt tema på Vidensportalen om medfødt døvblindhed. Her kan man læse om forskellige indsatser og få baggrundsviden om kommunikationsformer, målgruppen og udredning. 

Mennesker med medfødt døvblindhed erfarer verden gennem den taktile sans, evt. støttet af en syns- og/eller hørerest. Når verden opleves kropsligt, må indsatser og tiltag tilrettelægges med dette som udgangspunkt.

Vidensportalens tema om mennesker med medfødt døvblindhed har derfor fokus på indsatser, der styrker kommunikationen ved hjælp af den taktile sans. To af dem er den 
diagnostiske interventionsmodel (DIM) og trepartssamtaler. Begge metoder er velbeskrevene og baserede på casestudier og praksiserfaringer.

Den diagnostiske interventionsmodel

Formålet med DIM, den diagnostiske interventionsmodel, er at tilrettelægge flere harmoniske interaktioner med døvblindfødte.

Metoden går ud på at træne den, der interagerer med personen med døvblindhed, i at være mere opmærksom på den døvblindes signaler og tilpasse sin egen adfærd.

DIM er afprøvet i hollandske single case-studier på i alt seks børn med medfødt døvblindhed. Studierne og to systematiske reviews peger på, at DIM har lovende resultater.

Trepartssamtaler

I en trepartssamtale vil der typisk være én person med døvblindhed samt to kommunikationspartnere, der begge forstår at kommunikere taktilt.

Nordiske casestudier peger på, at trepartsamtaler kan bidrage til, at personer med medfødt døvblindhed kan lytte til andres samtaler og dermed få et rigere begrebsapparat.

Se det nye tema på Vidensportalen om medfødt døvblindhed
Se oversigten over Vidensportalens andre temaer om handicap 

Senest opdateret 02-06-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her