Mangler din kommune viden om adoption uden samtykke?

29-01-2016

Adoption uden samtykke er en meget indgribende foranstaltning, der stiller store krav til sagsbehandlingen. Få viden og gratis rådgivning af VISO om de nye regler fra 2015 eller få sparring i en konkret sag.

VISO, den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, tilbyder rådgivning i sager om adoption uden samtykke.

Adoption uden samtykke er et vidtrækkende indgreb. Det kan kun komme på tale i de særlige tilfælde, hvor væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det.

Nye regler om adoption uden samtykke

Der trådte nye regler i kraft 1. oktober 2015 i forhold til adoption uden samtykke. Lovændringerne betyder blandt andet, at adoption uden samtykke kan gennemføres uanset barnets alder og anbringelsesperiode. 

Ændringerne betyder også, at det nu skal sandsynliggøres, og ikke længere godtgøres, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.

Få og komplicerede sager

Sager om adoption uden samtykke er komplicerede, idet de vedrører mange lovområder, involverer mange aktører og rummer etiske dilemmaer. Det stiller store krav til sagsbehandlingen. Der er ganske få sager om adoption uden samtykke, og fagfolk kan opleve at mangle viden og erfaring til at handle.

VISO yder gratis rådgivning til kommuner, som gør sig overvejelser om adoption uden samtykke. VISO kan bidrage til, at en kommune får større viden om adoption uden samtykke, og VISO kan yde sparring i en konkret sag. En kommune kan også få tilrettelagt et gruppeforløb, hvis kommunen ønsker mere generel rådgivning om adoption uden samtykke.

Yderligere information om VISOs rådgivning om adoption uden samtykke

Du kan også få mere information om adoption uden samtykke i Socialstyrelsens inspirations- og vejledningsmateriale, der udkom i forbindelse med lovændringerne:

Adoption uden samtykke - til sagsbehandlere
Adoption uden samtykke - ni metoder til afdækning af forældreevne 

Senest opdateret 29-01-2016

Kontakt

Dea Thomsen
Projektleder

Kontakt

Anne Fåbeng
Konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her