Kurser i samtaleredskabet Spillerum

02-05-2016

Spillerum er et samtaleredskab, der styrker fagpersoners kompetencer til at tale med børn om grænser og grænseoverskridende adfærd. Socialstyrelsen tilbyder gratis kurser til dagtilbud.

Socialstyrelsen tilbyder et fagligt opkvalificeringsforløb, hvor pædagoger og andre relevante fagpersoner introduceres til samtaleredskabet Spillerum. Der tilbydes to typer kurser, der begge er gratis.

Spillerum - et samtaleredskab om grænser

Spillerum er et samtaleredskab, som støtter børn i at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser, og se og respektere andres grænser. Børns evne til at sætte grænser og respektere andres grænser er med til at forebygge seksuelle overgreb.

Spillerum består af en samling billedkort, der viser forskellige hverdagssituationer. Situationerne udspiller sig omkring emnerne lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg. De beskæftiger sig også med kroppens sanser.

Det er en del af børns personlighedsudvikling at lære at skelne mellem lyst og ulyst, frivillighed og tvang, omsorg og overgreb m.m. Spillerum understøtter denne udvikling i et samspil med de voksne, barnet er i kontakt med.

To typer kurser i Spillerum

Det er en forudsætning for at bruge Spillerum, at den voksne har deltaget i et kursus i anvendelsen.. Samtaleredskabet udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse og kun her.

Socialstyrelsen tilbyder dels landsdækkende kurser for enkeltpersoner, dels kurser til kommuner, der ønsker at implementere Spillerum som en faglig metode i kommunens dagtilbud. Begge typer kurser henvender sig til pædagoger og andre relevante fagpersoner i dagtilbud.

Praktiske oplysninger om kurserne

De landsdækkende kurser varer to dage. Der tilbydes 2 kurser her i forsommeren (juni) og 2 kurser til efteråret (sept. og nov.)

Et kommunekurssus varer i alt fire dage - først er der to dages undervisning og senere to enkeltstående dages opfølgning. De to opfølgningsdage bruges til at følge op på, hvordan Spillerum implementeres i den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud. Kurset afholdes lokalt i den enkelte kommune. Kommunekurserne kan rekvireres løbende fra september 2016 og indtil udgangen af 2018.

Tilmeldingen til det første kursus, der afholdes 6.-7. juni, er netop åbnet:

Mere information om kommunekurserne og adgang til ansøgningsskema 

Senest opdateret 14-10-2016

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her