Kortlægning af gældsrådgivninger

15-12-2016

Der er stor variation både i organiseringen og indholdet af den rådgivning, der tilbydes meget forgældede borgere. Det viser en ny kortlægning af gældsrådgivninger. Kortlægningen peger også på muligheder for en fremtidig, stabil forankring.

Nogle danskere har større gæld, end de kan se sig ud af og har vanskeligt ved at klare deres økonomiske forpligtelser, fx betaling af husleje. For at hjælpe disse mennesker er der rundt om i landet forskellige tilbud om gratis og frivillig rådgivning om gæld og økonomi i øvrigt. En del af tilbuddene er finansieret af satspuljemidler og er derfor midlertidige.

Stor variation i både organisering og indhold

Nu udgives en kortlægning, der dels skal give et aktuelt overblik over disse former for rådgivning, dels pege på forskellige muligheder for en fremtidig, stabil forankring. 

Overordnet er gældsrådgivningen i Danmark på flere leder præget af en stor mangfoldighed og flere aktører, primært kommuner, boligforeninger og frivillige organisationer.

Også finansieringen, typerne af rådgivning og det konkrete indhold af den er præget af stor variation.

Syv elementer i en effektiv gældsrådgivning

Rapporten redegør for fordele og ulemper ved de forskellige former for rådgivningstilbud, herunder brugen af frivillige. Kortlægningen fører frem til definitionen af syv elementer, som vurderes at være centrale for en velfungerende og effektiv gældsrådgivning: 

  • Tilgængelighed for alle borgere med behov
  • Kontakt med målgruppen
  • Uvildighed og uafhængighed af kreditorinteresser
  • Kvalitetssikring
  • Kontinuitet i forhold til finansiering og faglig udvikling
  • Diversitet og fleksibilitet - forskellige tilbud til forskellige målgrupper
  • Helhedsorienteret rådgivning, der skaber sammenhæng til andre sociale indsatser.

På baggrund af de syv elementer beskriver rapporten fem mulige modeller for fremtidig forankring af økonomi- og gældsrådgivning, som en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet nu skal arbejde videre med.

Brugernes udbytte

Der er begrænset viden om effekten af en sådan rådgivning, bl.a. fordi praksis på området varierer meget. De fagpersoner og frivillige, der er interviewet i forbindelse med kortlægningen, er dog ikke i tvivl om brugernes udbytte. 

Kortlægningen er udarbejdet af KORA for Socialstyrelsen.

Gå til udgivelsen: Gratis økonomi- og gældsrådgivning. Kortlægning og modeller for fremtidig forankring

Senest opdateret 11-01-2017

Kontakt

Nina Thorn Clausen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her