Konference: Socialt udsatte grønlændere i Danmark

26-04-2016

Kender du til strategien for socialt udsatte grønlændere? Hør om erfaringerne på en konference 8. juni 2016 i Odense og få ny viden med hjem.

I 2013 blev strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark sat i gang. I Esbjerg, København, Odense, Aalborg og Aarhus er der i tæt samarbejde med private aktører arbejdet med forskellige nye indsatser.

Nu afholder Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter SUS en konference i Odense 8. juni 2016.

Her kan du få indblik i målgruppens særlige udfordringer og høre om erfaringerne fra de fem byer. Konferencen giver indspil til videreudvikling og udbredelse af gode indsatser for udsatte grønlændere og deres børn.

Samarbejde mellem kommuner og private

I de fem byer har kommunerne sammen med Kofoeds Skole, De Grønlandske Huse, Foreningen Grønlandske Børn og andre frivillige og private tilbud arbejdet med at forbedre indsatsen for målgruppen.

Det er bl.a. sket igennem udvikling og afprøvning af en model for, hvordan man kan samarbejde om at imødegå problemerne. Der har især været fokus på hjemløshed, misbrug, traumer, beskæftigelse og børn og unge. Der er også arbejdet med en indsats for nytilkomne grønlændere, så de oplever en hurtigere kontakt og bedre information om det danske system, når de kommer til Danmark.

Praktiske oplysninger

Konferencen er målrettet både kommunale aktører og NGO’er, der beskæftiger sig med socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Det koster 400 kr. at deltage. Tilmeldingsfrist: fredag d. 27. maj 2016.

Senest opdateret 30-11-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her