International konference om børn som pårørende

11-03-2016

Vil du bidrage til en stor international konference 28.-31- maj 2017 om børn som pårørende og unge omsorgsgivere? Der er call for abstracts nu med deadline 15. maj 2016.

”The 1st International Young Carers Conference” vil sætte fokus på spørgsmål om børn som pårørende og unge omsorgsgivere.

Konferencen finder sted d. 28.- 31. maj 2017 i Malmø. Der er call for abstracts nu med deadline 15. maj 2016. Tilmelding for almindelig deltagelse åbner i september. 

Børn som pårørende og unge omsorgsgivere

Konferencen tager afsæt i FN-konventionen om barnets rettigheder. Der er særligt fokus på børn, der har et familiemedlem, som er alvorligt syg, har et misbrug eller en psykisk sygdom.

Målet med konferencen er at styrke det internationale samarbejde på området for børn som pårørende ved at inspirere til fælles politik, forskning og udviklingsarbejde. 

Inden for rammerne af hovedtemaet om børn som pårørende er der fokus på disse områder: 

  • Hvordan fremmer vi sundhed og trivsel? Fra et socialt, socioøkonimisk og folkesundhedsperspektiv 
  • Resiliens – børns styrker og ressourcer 
  • Fremtidsmuligheder – uddannelse og beskæftigelse 
  • Mangfoldighed og ligestilling – migration 
  • Evidensbaseret støtte – systematisk opfølgning og evaluering 
  • Innovation og velfærdsteknologi – støtte og pleje 
  • Et rettighedsbaseret perspektiv – juridiske og etiske aspekter 
  • Sundheds- og socialsektoren – samarbejde på tværs

Call for abstracts

Abstracts kan præsenteres på dansk, svensk, norsk og engelsk og indsendes på de samme sprog. Hvis dit abstract ikke falder ind under et af hovedtemaerne, er der åbenhed over for abstracts, som omhandler innovative projekter og metoder.

Udvalgte abstracts skal præsenteres ved seminarsessioner. Hver præsentation skal være af 15-20 minutters varighed og vil blive efterfulgt af 30 minutters diskussion. 

Abstracts skal indsendes påsenest d. 15. maj 2016. Bemærk, at abstracts skal følge visse retningslinjer.

Yderligere information om konferencen generelt og call for abstracts på Nationellt kompetenscentrums hjemmeside 

Arrangører fra Sverige, Norge og Danmark

Konferencen er arrangeret af organisationer og myndigheder i norden, bl.a. Linnéuniversitetet (Sverige), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Sverige), Socialstyrelsen Sverige, BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge) og Socialstyrelsen Danmark

Senest opdateret 21-04-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her