Inspirationsarrangementer om en tidligere forebyggende indsats

06-09-2016

Kom til et af vores inspirationsarrangementer i oktober og hør om arbejdet med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Du kan også få information om de rådgivningsforløb, som Socialstyrelsen tilbyder.

Socialstyrelsen afholder de kommende år en række gratis inspirationsarrangementer for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Arrangementerne er både for de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats, og for dem der allerede er i gang.

De næste inspirationsarrangementer finder sted 10. oktober 2016 på Scandic Hotel Copenhagen i København og 13. oktober 2016 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.

Kerneelementer i en tidligere indsats

Formålet med inspirationsarrangementerne er at formidle viden og udveksle erfaringer om kerneelementer i en helhedsorienteret omlægning af indsatsen på området for udsatte børn og unge. Den aktuelt bedste viden er bl.a. baseret på forskning, inspiration fra Sverige og erfaringer fra en række kommuner, som Socialstyrelsen samarbejder med blandt andet Herning, Hvidovre og Haderslev.

Til inspirationsarrangementerne kan man derfor få indblik i kommunernes arbejde med at styrke det forebyggende sigte i sagsbehandlingen, i tilbudsviften og i koblingen til den tidlige indsats i almenområdet. Der fortælles om kommunernes strategier i omlægningsarbejdet og om de ledelsesmæssige og organisatoriske greb, der kan understøtte omlægningen.

Programmet byder på oplæg fra både Socialstyrelsen og Konsortiet Implement Consulting Group/Socialt Udviklingscenter SUS. Oplæggene sætter bl.a. fokus på den faglige retning for arbejdet i kommunerne, generelle tendenser og udviklingspotentialer i omlægningsarbejdet og et nøgletalskatalog, som Socialstyrelsen har udviklet på området.

I løbet af dagen kan man også høre mere om de rådgivningsforløb, Socialstyrelsen udbyder de kommende år samt om model for Faglig Ledelse og Styring, der også indgår i forløbene. I alt 33 kommuner forventes at få tildelt rådgivning i perioden.

Praktiske oplysninger

Inspirationsarrangementerne henvender sig først og fremmest til kommunale chefer, ledere og konsulenter på det specialiserede/sociale og almene/forebyggende børne- og unge område, som ikke allerede indgår i Socialstyrelsens Partnerskabsnetværk som partnerskabs- eller referencekommune.

Desuden henvender inspirationsarrangementerne sig til regionale og private leverandørorganisationer, faglige organisationer og lignende.

Der er tre pladser per kommune/organisation, og fordelingen af pladser sker efter først til mølle-princippet.

Tilmelding og yderligere oplysninger - inspirationsarrangement 10. oktober i København

Tilmelding og yderligere oplysninger - inspirationsarrangement 13. oktober i Aarhus 

Generel information om tidligere forebyggende indsats for børn og unge 

Senest opdateret 06-09-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her