Idræt til børn og unge med særlige behov

25-01-2016

Fysisk aktivitet har en lang række sociale og sundhedsmæssige gevinster. En ny udgivelse giver konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og foreninger kan samarbejde om idrætstilbud, der egner sig til børn og unge med særlige behov.

Hvordan kan man understøtte, at børn og unge med særlige behov dyrker motion?

Det kan man få ideer til i en ny udgivelse, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har stået for. Udgivelsen giver konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og lokale foreninger kan organisere og tilrettelægge forskellige idrætstilbud, så de målrettes børn og unge med særlige behov. 

Idrætsindsatser er vigtige

Flere undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem trivsel og graden af fysisk aktivitet. Gode motionsvaner grundlægges i barndommen, og det er vigtigt at sætte tidligt ind.

Men der er en gruppe af børn, som ikke i samme grad som deres jævnaldrende deltager i organiserede idrætsaktiviteter. Det kan fx dreje sig om børn og unge, som har motoriske vanskeligheder, sociale problemer eller udviklings- og adfærdsforstyrrelser som ADHD og autisme. Typisk handler det ikke om manglende interesse hos barnet eller den unge, men om psykiske, fysiske eller sociale barrierer.

Organisering af tilbud

Den nye udgivelse giver inspiration og gode råd til, hvordan man kan skabe og drive idrætstilbud, som kan inkludere børn og unge med særlige behov. Det pointeres bl.a., at kommunen spiller en vigtig rolle i forhold til både udvikling, drift og forankring af tilbud, og at det er afgørende, at der er politisk og ledelsesmæssig opbakning.

Udgivelsen gennemgår systematisk en række punkter om den konkrete organisering og tilrettelæggelse og kommunens og foreningernes forskellige roller. Undervejes rundes emner som fx økonomi, samarbejde, rekruttering og motivation, og der peges på særligt egnede idrætsgrene.

Materialet er primært baseret på erfaringer fra en række projekter og initiativer. 

Tilbud der gør en forskel - idræt til børn og unge med særlige behov

Senest opdateret 25-01-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her