Hvad er lovende praksis?

28-10-2016

Nogle sociale indsatser har særlig god sandsynlighed for at skabe positive forandringer for borgerne. Men hvad er det egentlig, der karakteriserer disse indsatser? Det er beskrevet i et nyt projekt, der udpeger 11 fællestræk for lovende praksis på socialområdet.

Hver dag udføres der socialfagligt arbejde, som ikke er evidensbaseret, men som alligevel er til gavn for borgerne. Vi har blot endnu ikke sikker viden om, hvad der skaber effekten. Nu udgives en forskningsrapport og en pixiversion, der indkredser de fælles træk ved sådanne lovende indsatser.   

I alt beskrives 11 elementer, som tilsammen udgør en ny typologi for lovende praksis på hele det specialiserede socialområde. Elementerne konkretiseres og udfoldes i et spørgeskema, der kan bruges som måleredskab. 

En socialfaglig praksis, der har mange af de 11 elementer, vil have særlig god sandsynlighed for at skabe positive forandringer for borgerne, og vil dermed være særligt lovende.

Stor enighed om elementerne

Formålet med projektet om lovende praksis er både at få et fælles sprog og en fælles retning for, hvad der kendetegner godt socialt arbejde og at anerkende det gode arbejde, der allerede sker i dag.

Projektet er baseret både på forskning og input fra en lang række interessenter og ledere på det sociale område. Der har været stor enighed om de 11 elementer, som blandt andet rummer relationen til borgeren, den individuelle tilpasning af indsatsen og pladsen til faglig refleksion.

Socialstyrelsen vil nu fortsætte sin dialog med centrale aktører om, hvordan de 11 elementer og det tilhørende spørgeskema kan bidrage til at understøtte en faglig udvikling på socialområdet.

Anvendelsesmuligheder for praksis

Allerede nu kan materialet bruges af fagpersoner. Sociale tilbud kan fx anvende spørgeskemaet til at vurdere, hvor deres praksis har styrker og udfordringer og få inspiration til hvilke områder, de kan udvikle videre.  

Studerende og undervisere på efter- og videreuddannelser kan bruge typologiens 11 elementer som afsæt for debat, fx om vidensformer på det sociale område og karakteristika for god praksis.

Fonde, konsulenthuse og forskningsmiljøer kan bruge de 11 elementer og spørgeskemaet til fx kortlægninger af lovende praksis på et bestemt område.

Pixiversion og forskningsrapport

Forskningsrapporten rummer en detaljeret beskrivelse af de 11 elementer, spørgeskemaet og den viden, der ligger bag. 

Samtidig med rapporten udgives en pixiversion, der henvender sig bredt til praktikere, beslutningstagere og andre interesserede.

Både rapporten og pixiversionen er udarbejdet af SFI for Socialstyrelsen.

Indkredsning af lovende praksis på det specialiserede socialområde (forskningsrapport) 

Kort og klart: Lovende praksis på det specialiserede socialområde (pixiversion)

 

 

 

Senest opdateret 16-11-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her