Høring og dialogmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

07-04-2016

Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen løber 9.- 27. maj 2016. Få mere at vide på vores dialogmøde 3. maj.

Nu kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til Socialstyrelsens vurdering af behovet for centrale udmeldinger i regi af den nationale koordinationsstruktur under Socialstyrelsen. 

Skriftlig høring om centrale udmeldinger

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper eller særlige indsatser til kommunerne, hvor der er behov for en øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner i en eller flere regioner – en såkaldt central udmelding. 

De centrale udmeldinger skal sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på tværs af kommuner og regioner. Socialstyrelsen skal årligt tage stilling til behovet for nye udmeldinger.

Socialstyrelsen annoncerer den årlige, skriftlige høring. Her kan bruger- og interesseorganisationer tilkendegive, hvor de vurderer, at der er behov for en central udmelding. Høringen løber denne gang 9. - 27. maj. 

Dialogmøde 3. maj om høringen

Forud for høringen inviterer Socialstyrelsen bruger- og interesseorganisationer til dialogmøde om processen for dette års høring og om National koordination generelt. 

Dialogmødet finder sted 3. maj 2016 kl. 13.00-16.00 på Hotel Scandic Copenhagen. Der er frist for tilmelding til dialogmødet 21. april 2016.

Mere viden om National koordination

National koordination bidrager til, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter og via vidensopbygning og monitorering af målgrupper. 

Yderligere oplysninger om National koordination generelt 

 

Senest opdateret 28-11-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her