Handicap og beskæftigelse - nyt tema på Vidensportalen

16-08-2016

Hvordan kan mennesker med funktionsnedsættelser støttes i at komme i arbejde? Læs om veldokumenterede indsatser i Vidensportalens nye tema om handicap og beskæftigelse og få samtidig øget viden om målgruppen.

Mennesker med handicap har en lavere beskæftigelsesgrad end resten af befolkningen.

Der er derfor et stort både menneskeligt og økonomisk potentiale i at hjælpe mennesker med handicap til at få og fastholde et arbejde. Sociale indsatser kan understøtte, at personer med funktionsnedsættelser opnår og fastholder beskæftigelse, ligesom beskæftigelse kan udgøre en vigtig del af selve den sociale indsats.

Vidensportalens nye tema præsenterer en række indsatser, som har til formål at hjælpe flere mennesker med handicap i arbejde.

I temaet kan du bl.a. læse om Pre-Employment og Supported Employment. Det er amerikanske programmer, der begge har vist en positiv effekt i forhold til at hjælpe mennesker med handicap i job. Du kan også finde viden om målgruppen og om, hvilke faktorer der har betydning for beskæftigelsen blandt mennesker med handicap.

Pre-Employment Programme

Evalueringer af det amerikanske program Pre-Employment viser, at et flertal af dem, som deltog i programmet, efterfølgende kom i beskæftigelse.

Programmet, som har til formål at hjælpe mennesker med alvorlig synsnedsættelse i arbejde, er bygget op om et intensivt læringsforløb. I læringsforløbet kan deltagerne gennem afklaring, træning og udvikling tilegne sig viden og kompetencer, der kan hjælpe dem til at få et job.

Artikel på Vidensportalen om Pre-Employment Programme

Supported Employment

Det amerikanske program Supported Employment søger at inkludere og fastholde mennesker med handicap i en meningsfuld beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen har fokus på tæt og kontinuerlig støtte af både borgere, medarbejdere og arbejdsgivere.

Studier viser, at tilgangen særligt har en positiv effekt på mennesker med kognitive og fysiske handicap.

Artikel på Vidensportalen om Supported Employment

Se hele temaet om handicap og beskæftigelse på Vidensportalen

Se oversigten over temaer om handicap på Vidensportalen

Senest opdateret 16-08-2016

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her