Håndbog til unge anbragte på vej ind i voksenlivet

14-01-2016

Lettilgængelig viden til unge om bolig, job, sundhed og meget andet. Socialstyrelsen udgiver et nyt oplag af den efterspurgte håndbog "Kort fortalt" til unge, der har været anbragt udenfor hjemmet og nu skal bo for sig selv.

Unge, der har været anbragte udenfor hjemmet, kan have særlige udfordringer ved overgangen til voksenlivet. Mange kan savne viden om fx både praktiske ting og mere personlige forhold.

Socialststyrelsen udgav derfor i efteråret håndbogen "Kort fortalt" til unge, som har brug for mere viden om de mange forhold, der knytter sig til en selvstændig voksentilværelse. Især den trykte udgave viste sig at være populær, og det første oplag blev hurtigt brugt op. Derfor er der nu lavet et nyt oplag af håndbogen, der også kan hentes i elektronisk form her på Socialstyrelsen.dk

Håndbogen ”Kort fortalt”

"Kort fortalt" skal gøre det nemmere for de unge, der nu for første gang skal bo for sig selv. I bogen kan den enkelte få gode råd og vejledninger om fx madlavning, rengøring, jobsøgning, sex, sundhed og sociale rettigheder og forpligtelser.

Materialet henvender sig direkte til de unge selv. Indholdet er kort og præcist og i en form, der skal skabe overblik og struktur. Materialet kan desuden anvendes i dialogen mellem den unge og en kontaktperson eller anden voksen.

Del af efterværnspakken

Udgivelsen af håndbogen "Kort fortalt" er en del af den såkaldte efterværnspakke fra satspuljeaftalen for 2011. Bogen er tidligere sendt til alle kommuner. 

Bestil den trykte udgave af håndbogen "Kort fortalt"
Se den elektroniske udgave af håndbogen "Kort fortalt"
Mere information om efterværnspakken generelt 

Senest opdateret 14-01-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her