Gratis sparring: Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse

12-02-2016

Få hjælp til at afdække kompetencebehov, planlægge og følge op på efter- og videreuddannelse på børne- og ungeområdet. I kan også få input til at sikre vidensdeling og implementering. Sidste chance for at få gratis sparring til din kommune!

Hvordan anvender man efter- og videreuddannelse mere strategisk og systematisk på børne- og ungeområdet, så man får mere ud af at sende sine ledere og medarbejdere på uddannelse? Hvordan afdækker man kompetencebehov, planlægger og følger op på uddannelse? Og hvordan sikrer man transfer, så der sker en ændring i praksis?

Det er nogle af de spørgsmål, I kan få svar på gennem de sparringsforløb, som Socialstyrelsen tilbyder kommunerne i samarbejde med Seminarer.dk. Sparringsforløbene er gratis.

Sparringsforløbene kan tilrettelægges efter kommunens ønsker og behov.

Viden og redskaber i sparringsforløbet

Sparringsforløbet kan indeholde viden og redskaber til, hvordan ledelsen kan afdække fremtidige kompetencebehov, planlægge uddannelsesaktiviteter og arbejde med individuelle og arbejdspladsrelaterede læringsmål.

Forløbet kan også indeholde:

  • forskningsbaseret viden om transfer
  • viden om, hvordan ledelsen implementerer læringsunderstøttende aktiviteter
  • konkrete redskaber til opfølgning på og effektmåling efter uddannelsesaktiviteter
  • input til, hvordan ledelsen kan arbejde med motivation og inddragelse af medarbejdere. 

Sparringsforløbene er primært målrettet ledere, HR-konsulenter eller uddannelsesansvarlige, som er ansat i en kommunal myndighedsafdeling eller i et socialt og alment tilbud, og arbejder med børn og unge med særlig behov for støtte.

Tilmeld jer nu

Sparringsforløbene afholdes frem til maj 2016. Hvis I skal nå at gennemføre et forløb, er det derfor sidste chance, så tilmeld jer nu og få gratis hjælp!

Få mere information og få et sparringsforløb til din kommune

Senest opdateret 12-02-2016

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Kontakt

Leverandørteam i VISO

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her