God kvalitet i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet

30-09-2016

Vær med, når Task forcen på handicapområdet afholder temadag 22. november og 8. december og få ny inspiration til, hvordan kommunen kan styrke sagsbehandlingen. Vi har netop åbnet for tilmeldingen.

Beskæftiger du dig med sagsbehandling på voksenhandicapområdet som kommunal udviklingskonsulent, leder, chef eller sagsbehandler?

Så kan du nu tilmelde dig enten den 22. november i København eller den 8. december i Aarhus, hvor Task forcen på handicapområdet afholder en gratis temadag om god kvalitet i sagsbehandlingen.

Styrker og udfordringer

På temadagen sætter vi fokus på, hvordan man som kommune kan skabe gode rammer for sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. På baggrund af Task forcens erfaringer ser vi på styrker og udfordringer på området, og vi præsenterer gode eksempler herpå fra kommunerne.

Task forcen på handicapområdet udbyder regelmæssigt længerevarende udviklings- og analyseforløb til kommunerne. En af de kommuner, der er i gang med et sådant forløb, vil deltage på temadagene og fortælle, hvad de har gjort for at styrke deres sagsbehandling på området, og hvordan de bruger Task forcens anbefalinger i deres udvikling af voksenhandicapområdet.

I løbet af temadagen kommer vi rundt om disse emner:

  • Task forcens kvalitetsforståelse 
  • Lovlighed og socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet
  • Erfaringer på tværs af kommunerne

De to temadage har identisk indhold, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi.

Mere information og tilmelding København den 22. november 2016
Tilmeldingsfrist torsdag den 20. oktober.   

Mere information og tilmelding Aarhus den 8. december 2016
Tilmeldingsfrist mandag den 7. november.

Om Task forcen på handicapområdet

Formålet med Task forcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Task forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Task forcen på handicapområdet tilbyder både korte forløb om afgrænsede emner og længerevarende forløb med fokus på analyse og udvikling af kommunens egen sagsbehandling.

Mere information om Task forcen på handicapområdet

Senest opdateret 30-09-2016

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her