God kvalitet i sagsbehandlingen på handicapområdet

15-09-2016

Task forcen på handicapområdet afholder en temadag den 22. november og den 8. december. Kom og få inspiration til, hvordan kommunen kan styrke sagsbehandlingen og deltag i dialogen om god kvalitet på området.

Beskæftiger du dig med sagsbehandling på handicapområdet som udviklingskonsulent, leder, chef eller sagsbehandler?

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og reserver enten den 22. november i København eller den 8. december i Aarhus, hvor Task forcen på handicapområdet afholder en gratis temadag om god kvalitet i sagsbehandlingen.

Styrker og udfordringer

På temadagen sætter vi fokus på, hvordan man som kommune kan skabe gode rammer for sagsbehandlingen på handicapområdet. På baggrund af Task forcens erfaringer ser vi på styrker og udfordringer på området, og vi præsenterer en række gode eksempler fra kommunerne.

Task forcen på handicapområdet udbyder regelmæssigt længerevarende udviklings- og analyseforløb til kommunerne. En af de kommuner, der er i gang med et sådant forløb, vil deltage på temamøderne og fortælle, hvad de har gjort for at styrke deres sagsbehandling på området, og hvordan de bruger Task forcens anbefalinger i deres udvikling af handicapområdet.

I løbet af temadagen kommer vi rundt om disse emner:

  • Task forcens kvalitetsforståelse 
  • Lovmedholdelighed og socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen på handicapområdet
  • Erfaringer på tværs af Task force-kommunerne

De to temadage har identisk indhold, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi. Tilmelding og yderligere oplysninger følger snarest.

Om Task forcen på handicapområdet

Formålet med Task forcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Task forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Task forcen på handicapområdet tilbyder både korte forløb om afgrænsede emner og længerevarende forløb med fokus på analyse og udvikling af kommunens egen sagsbehandling.

Mere information om Task forcen på handicapområdet

Senest opdateret 15-09-2016

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her