Flere unge med et registreret stofmisbrug

20-12-2016

Der er sket en stigning i det registrerede antal af borgere med stofmisbrug, især blandt unge i 20'erne. Det viser en ny undersøgelse. De fleste borgere, der har et misbrug, får social stofmisbrugsbehandling, men der kan være grupper, der mangler mere målrettede tilbud til.

Hvor mange i Danmark har et registreret stofmisbrug? Modtager de social stofmisbrugsbehandling, og har kommunerne de rette tilbud? Det er nogle af de spørgsmål, man kan man finde svar på i en ny undersøgelse af kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Flere registrerede personer med misbrug

I perioden 2008-13 er der sket en stigning på 23 pct. i antallet af personer, der er registreret med et stofmisbrug. Den største stigning er på 50 pct. og ses i gruppen af 20-29 årige, som især har hash o.l. som deres primære stof. Den typiske person med et registreret stofmisbrug er en enlig ung mand uden videregående uddannelse og med hash/cannabis som hovedstof.

Andelen af personer med et registreret stofmisbrug, som modtager social stofmisbrugsbehandling, ligger i perioden stabilt omkring 80 pct. på landsplan, men varierer på tværs af kommunerne. Andelen er højest (90 pct.) for personer, der har opiater (fx heroin), som hovedstof.

Er tilbudsviften dækkende?

Kommunerne vurderer, at der er personer med et stofmisbrug, som ikke opsøger eller efterspørger behandling. Kommunerne vurderer også, at der kan mangle målrettede tilbud til nogle grupper, herunder unge, personer der misbruger receptpligtig medicin og personer med psykiske lidelser.

For at nå flere med et behandlingstilbud, vurderer kommunerne, at der især skal satses mere på udgående behandling, anonym behandling og udvikling af det tværgående samarbejde. Det gælder især til de unge i 20'erne, dvs. den gruppe, som er vokset mest i perioden.

Faldende udgifter

Fra kommune til kommune ses variation i udgiftsniveauet, men samlet set er kommunernes nettoomkostninger faldet i perioden 2008-12. Der ses ikke en sammenhæng mellem hvor mange penge, den enkelte kommune bruger pr. borger i social stofmisbrugsbehandling, og behandlingens succesrate. 

Det er SFI, der har gennemført undersøgelsen for Socialstyrelsen. Undersøgelsen er et af initiativerne i stofmisbrugspakken "Bedre kvalitet i stofmisbrugsbehandlingen".

Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er dels baseret på registerdata fra Stofmisbrugsdatabasen og Landspatientregistret, dels på spørgeskema til alle kommunerne om ressourceforbrug og organisering i stofmisbrugsbehandlingen.

Borgere, der udelukkende modtager behandling i regi af kriminalforsorgen, indgår ikke i undersøgelsen. 

Den registerbaserede tilgang er rent deskriptiv og kan derfor ikke forklare de observerede ændringer eller tage hensyn til forhold, som ikke fremgår af de registrerede data, fx borgerens motivation og ressourcer eller behandlingens kvalitet. 

Senest opdateret 20-12-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her