Flere mænd søger hjælp på krisecenter

28-06-2016

I 2014 modtog de danske centre for mænd i krise 5.064 henvendelser, mens 108 mænd tog ophold på et center. Det er en stigning i både henvendelser og ophold i forhold til 2013. Se årsstatistikken 2014 for mandecentrene.

Socialstyrelsen har udgivet den tredje årsstatistik om de mænd, der har opholdt sig på et af landets centre for mænd i krise. Statistikken er lavet i samarbejde med de to mandekrisecentre og Mandecentret. 

Øget brug af centrene

Centrene modtog samlet 5.064 henvendelser i 2014. Det er en stigning på 22 pct. i forhold til 2013. I langt de fleste tilfælde – 88 pct. – er det manden selv, der henvender sig om hjælp.

I alt 108 mænd havde et ophold på et af centrene, hvilket er en stigning på 32 mænd i forhold til 2013.

De mænd, der har haft ophold på et center, står i langt højere grad end andre mænd uden for arbejdsmarkedet. 18 pct. er ledige mod 5 pct. af mændene i den samlede befolkning, mens 49 pct. er uden for arbejdsstyrken mod 20 pct. i den samlede befolkning. 

Årsagerne til mændenes ophold

Mandecentrets målgruppe er specifikt mænd, der er i krise efter samlivsophør, mens de to mandekrisecentrene også henvender sig til mænd, der er i krise af andre årsager.

I alt 30 af mændene (54 pct.) har oplyst, at opholdet på krisecentret skyldes brud med partneren, og det er dermed den mest udbredte årsag. Næsten lige så mange - 28 mænd  (50 pct.) - er taget på krisecenter, fordi de har mistet deres bolig, mens 14 mænd (25 pct.) angiver, at det skyldes problemer med familien.

Det er kun 2 af mændene (4 pct.), der angiver vold fra partneren som en en årsag til opholdet på centret. En del flere, nemlig 11 mænd (18 pct.) har dog været udsat for partnervold. 

Datagrundlaget er beskedent, og tallene skal derfor tages med forbehold.

Årsstatistik - mænd på mandecenter og mandekrisecenter 

Senest opdateret 30-06-2016

Kontakt

Lise Barlach
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her