Få viden om indsatser til socialt udsatte grønlændere

31-10-2016

Socialstyrelsen har samlet viden om indsatser til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Det sker på baggrund af den strategi, der har været gennemført fra 2013 til 2016. Se den nye samarbejdsmodel og læs om de konkrete erfaringer.

Der bor knap 15.000 grønlændere i Danmark. Mange af dem klarer sig godt, men en relativ stor gruppe har forskellige sociale problemer.

En del kommuner har begrænsede erfaringer med målgruppen og kan derfor mangle viden. Sprogvanskeligheder og kulturelle barrierer kan desuden vanskeliggøre mødet mellem borgerne og de offentlige myndigheder.

Socialstyrelsen har nu samlet noget af den nyeste viden og de nyeste erfaringer om socialt udsatte grønlændere i et nyt emneområde på Socialstyrelsen.dk.

Ny samarbejdsmodel

Socialt udsatte grønlændere i Danmark har ofte mangeartede og komplekse problemstillinger som fx arbejdsløshed, hjemløshed og misbrug, Derfor er det centralt, at de fagprofessionelle og øvrige aktører koordinerer indsatsen på tværs af fagligheder og sektorer. 
En ny model, der nu stilles bredt til rådighed, viser, hvordan dette samarbejde kan organiseres.

Modellen giver både en ramme for det overordnede samarbejde omkring målgruppen og for håndteringen af konkrete borgerforløb. Modellen sætter bl.a. fokus på viden om organisering af indsatsen og kommunikation og rummer også konkrete arbejdsredskaber. Særligt centralt for samarbejdsmodellen er en tovholderfunktion, der bruges i koordineringen af borgersager.

På hjemmesiden findes også korte beskrivelser af en række storbyers erfaringer med at videreudvikle deres indsatser til herboende grønlændere. Det gælder dels organisatorisk, dels i forhold til specifikke målgrupper som børnefamilier og nytilkomne eller problemstillinger som hjemløshed og misbrug.

Endelig præsenterer hjemmesiden en introduktion til området og guider til yderligere viden.

Erfaringer fra strategien 2013-2016 

Materialet på den nye emneside om udsatte grønlændere er udviklet og indsamlet af Socialt Udviklingscenter SUS for Socialstyrelsen. Det er sket i forbindelse med ”Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark", der kører på sit sidste år i landets fem største byer, København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

Strategien er finansieret af satspuljemidler og har haft en bedre inklusion af socialt udsatte grønlændere i Danmark som sit overordnede mål.

Socialstyrelsen vil senere udvide emnesiden med andet materiale.

Se den nye emneside om socialt udsatte grønlændere

Gå direkte til samarbejdsmodellen for indsatser til udsatte grønlændere

Senest opdateret 31-10-2016

Kontakt

Jakob Tjalve
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her