Få nye input til en tidligere forebyggende indsats

22-08-2016

Hent inspiration til en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Se analyser og redskaber til omstilling af kommunens indsats og læs om informationsmøder og rådgivningstilbud.

Mange kommuner landet over er i færd med at omlægge deres indsats for udsatte børn og unge i retning af tidligere forebyggelse. Omstillingen sker bl.a. med inspiration fra svenske erfaringer.

Målet er en forebyggende tilgang, der går på tværs af sagsbehandling og tilbudsvifte og har fokus på sammenhængen til indsatsen i almenmiljøet.

Samlet indgang 

På Socialstyrelsens hjemmeside er der nu én samlet indgang til de centrale initiativer, der er iværksat for at understøtte kommunernes omstilling til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Her findes relevant baggrundsviden og konkrete redskaber, som kan anvendes i en omstillingsproces. Der er også information om de tilbud, som Socialstyrelsen har på området.

Styrelsen afholder fx en række inspirationsmøder til kommuner, der enten overvejer eller allerede er i gang med at omlægge deres indsats for børn og unge i en mere forebyggende retning. Styrelsen tilbyder også rådgivning til kommuner, der overvejer at omlægge deres indsats. Både rådgivning og inspirationsmøder er gratis.

Analyser fra tre partnerskabskommuner

Socialstyrelsen har et tæt samarbejde med tre partnerskabskommuner (Haderslev, Herning og Hvidovre), som arbejder intensivt med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats.

Som grundlag for udviklingsarbejdet har Socialstyrelsen udarbejdet analyser i de tre partnerskabskommuner. Analyserne er nu tilgængelige på hjemmesiden og identificerer blandt andet en række styrker og udviklingspunkter, som kan være til inspiration for andre kommuners omstilling til en tidligere forebyggende indsats.

Senest opdateret 22-08-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her