Få inspiration til arbejdet med serviceloven § 11

19-09-2016

Få støtte og inspiration til kommunens arbejde med forebyggelsesparagraffen på børn- og ungeområdet. Socialstyrelsen udgiver nu et inspirationsmateriale om servicelovens § 11, stk. 3.

En tidlig forebyggende indsats betaler sig og giver livslang effekt. Et nyt inspirationsmateriale skal understøtte kommunernes arbejde med tidlig indsats og forebyggelse og en kvalificeret brug af servicelovens § 11, stk. 3.

I 2014 blev servicelovens § 11 ændret til en egentlig forebyggelsesparagraf, så den i dag tydeliggør kommunernes forpligtelse til en tidlig og forebyggende indsats for børn og unge.

Servicelovens § 11, stk. 3 giver kommunerne mulighed for at sætte ind tidligt, inden problemerne i barnets, den unges eller familiens liv vokser sig store, og der bliver behov for mere omfattende foranstaltninger. Den tidlige forebyggelse kan fx være i form af familierettede indsatser eller deltagelse i netværks- og samtalegrupper.

Fra paragraf til praksis

Formålet med inspirationsmaterialet er at give kommunernes sagsbehandlere støtte og inspiration til at anvende § 11, stk. 3 i det forebyggende arbejde.

  • Materialet giver en praksisnær beskrivelse af, hvordan man kan bruge § 11, stk. 3. Foruden en række eksempler og konkrete cases kan man i materialet kunne finde svar på spørgsmål om: 
  • Målgruppen
  • Snitfladerne mellem § 11, stk. 3 og § 50
  • Vurdering af, om et problem kan afhjælpes med en indsats efter § 11, stk. 3
  • Indsatser via § 11, stk. 3 
  • Opfølgning 
  • Hvad siger loven, og hvad er god forvaltningsskik

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen.

Inspirationsmateriale om servicelovens § 11, stk. 3. 

Senest opdateret 19-09-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her