Få en uddannelse til gruppeleder i programmet De Utrolige År

14-04-2016

Ønsker jeres kommune at styrke forældre i forældrerollen? Eller at understøtte inklusion og styrke pædagoger og lærere i gruppe- og klasseledelse? Så tag et kig på gruppelederuddannelserne i programserien DUÅ, De Utrolige År.

I 2016 tilbyder VIA University College igen gruppelederuddannelser i programserien De Utrolige År (DUÅ). Der tilbydes denne gang tre forskellige gruppelederuddannelser med hver sit fokus. 

Som gruppeleder i DUÅ kan man fx afholde kurser, som styrker kommunens forældre i forældrerollen og hjælper dem med at opbygge positive relationer til deres børn.

En gruppeleder kan også uddannes til at undervise kommunens pædagoger og lærere i, hvordan de styrker deres gruppe- eller klasseledelse og den inkluderende praksis i børnehaver og i indskolingen.

DUÅ - fokus på tilknytning og positivt samspil

De Utrolige År er en veldokumenteret programserie med syv forskellige indsatser. Indsatserne har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/ lærere. 

De Utrolige År har både et forebyggende og et behandlende sigte. Indsatserne fremmer børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering. 

Nye gruppelederuddannelser i DUÅ i 2016

VIA University College tilbyder i 2016 tre forskellige gruppelederuddannelser i De Utrolige År.

De Utrolige År Småbørn/Førskole:

  • Introduktionsdag for kommende gruppeledere og nye kommunale ledere 22. september 2016
  • Gruppelederuddannelser 5. – 7. oktober 2016

De Utrolige År Dino Storgruppe:

  • Introduktionsdag for kommende gruppeledere og nye kommunale ledere 17. august 2016
  • Gruppelederuddannelser 13.- 15. september 2016

De Utrolige År Børnehave og Skole:

  • Introduktionsdag for kommende gruppeledere og nye kommunale ledere afholdes i oktober 2016. Dato annonceres på VIA.dk
  • Gruppelederuddannelser 6.- 8. december 2016

Få mere at vide om uddannelserne og tilmeld dig hos VIA University College

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af DUÅ gennem bl.a. formidling og procestøtte.  

Få mere at vide om De Utrolige År generelt 

Senest opdateret 14-04-2016

Kontakt

Maria Aksglæde Dellgren
Faglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her