Få en tidligere og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

07-01-2016

Inspirationsmøde 4. februar om det forebyggende mindset. Hør tre kommuner fortælle, hvordan de arbejder med en strategisk og helhedsorienteret omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge.

Socialstyrelsen afholder sammen med tre kommuner et inspirationsmøde om udvikling af indsatsen for udsatte børn og unge. Kom og hør om det forebyggende mindset og den faglige retning i omlægningen til en tidligere og mere effektiv indsats på området.

På inspirationsmødet vil Socialstyrelsen og kommunerne Herning, Haderslev og Hvidovre præsentere, hvordan de arbejder med at omlægge til en tidligere og mere forebyggende indsats på tværs af sagsbehandling, tilbudsviften og i koblingen til almenområdet.

De tre kommuner indgår i et partnerskab med Socialstyrelsen om udvikling af området udsatte børn og unge. Inspirationen for partnerskabet er blandt andet "den svenske model", der refererer til erfaringer fra svenske kommuner, som har haft succes med at investere i forebyggende indsatser og foranstaltninger.

Mødet holdes den 4. februar 2016 kl. 9.30-12.00 i Odense. Der er gratis adgang. Tilmeldingsfristen er 28. januar. 

Målgruppen er ledere på børne- og ungeområdet og dagtilbudsområdet i kommunerne, udviklingskonsulenter og regionale og private leverandørorganisationer.

Se materialet fra inspirationsmødet d. 4. februar 2016

Mere viden om det forebyggende mindset

På Socialstyrelsen.dk kan du allerede nu læse og høre om det forebyggende mindset og partnerskabsprojektet.

Adgang til videoer og slides fra tidligere temaseminar (november 2015) om det forebyggende mindset

Beskrivelse af partnerskabsprojektet

 

Senest opdateret 07-11-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her