Evaluering af frivilligcentrene

18-05-2016

Danmarks frivilligcentre yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement. Flertallet af centrene kan dog med fordel arbejde mere med dokumentation og resultatorientering. Det vurderes i en ny evaluering.

Landet over findes der omkring 60 frivilligcentre, der fungerer som bindeled mellem kommunerne og de frivillige i lokalområdet. Hvert center har typisk en-to ansatte.

Nu foreligger der en evaluering, som viser, at frivilligcentrene på en række områder yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement.

For størstedelen af centrene fungerer samarbejdet med kommunen godt. I en del kommuner er der nedskrevet en samarbejdsaftale, som typisk indebærer, at frivilligcentret er med til at implementere og understøtte kommunens strategi for udviklingen af frivillighedsområdet. Det fremgår også af evalueringen, at de frivillige oplever centrenes aktiviteter som en støtte.

Dokumentationsarbejde forude

Evalueringen viser dog også, at størstedelen af centrene har et større arbejde forude med at arbejde med dokumentation, herunder målopstilling, resultatopfølgning m.v.

Bl.a. peges der på, at centrenes mål primært er orienteret mod aktiviteter og i mindre omfang mod resultater, og der vurderes at være behov for, at centrene beskriver deres strategi og visioner.
Evalueringen peger også på, at den nuværende finansiering ikke nødvendigvis understøtter centrene i at arbejde resultatorienteret.

Finansieringen skal revideres

Formålet med evalueringen er at få viden om frivilligcentrenes arbejde, organisering og samarbejdsrelationer. Der er særligt fokus på, hvordan frivilligcentrene kan arbejde resultat- og udviklingsorienteret og derved styrke samspillet mellem civilsamfund og kommune. Resultaterne af evalueringen skal indgå i grundlaget for en revision af frivilligcentrenes finansiering.

Det er Rambøll, der har gennemført evalueringen. Design og resultater er kvalificeret i en faglig følgegruppe med bl.a. paraplyorganisationen FriSe, Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og KL.

Evaluering af frivilligcentrene

Senest opdateret 18-05-2016

Kontakt

Dorte Venø Jakobsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her