Dialogmøde: Lettere adgang til hjælp til børn med handicap

28-10-2016

Hvordan sikrer vi mere sammenhængende indsatser? Vær med til at pege på udfordringer og løsninger på et dialogmøde 24. november.

Børn med funktionsnedsættelser og deres familier vil ofte have brug for indsatser på en række områder - fx sundhed, social og skole. Det kan give udfordringer - men hvori består vanskelighederne helt præcist, og hvor er de gode løsninger?

Dette diskuteres på et åbent dialogmøde, hvor der sættes fokus på forenkling af hjælp til børn med handicap. Mødet holdes den 24. november 2016 kl. 10-14 i Middelfart.

Fokus på sammenhængende indsatser

Dialogmødet afholdes i regi af en arbejdsgruppe, som social- og indenrigsministeren har nedsat. Arbejdsgruppen skal fremsætte forslag, som kan understøtte mere sammenhængende indsatser på området.

Socialstyrelsen er vært for dialogmødet. Interessenter på området, herunder både fagpersoner og forældre til børn med handicap, inviteres til at deltage og komme med input til arbejdsgruppen.

Praktiske oplysninger

Programmet består af et kort oplæg efterfulgt af to workshops, hvor deltagerne i grupper skal finde frem til de udfordringer og forslag til løsninger, de finder mest centrale. 

Deltagelse i dialogmødet er gratis. Der er frist for tilmelding 14. november 2016.

Yderligere oplysninger om program, tilmelding m.v.

 

Senest opdateret 28-10-2016

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her