Børn med epilepsi - nyt tema på Vidensportalen

14-10-2016

Epilepsi er mere end anfald. En epilepsidiagnose kan bl.a. påvirke et barns indlæring, mentale sundhed, sociale samvær og hele familiens trivsel. Det er derfor vigtigt med den rette støtte. Læs om dokumenterede indsatser på Vidensportalens nye tema om børn med epilepsi og få øget viden om målgruppen.

Når et barn har en epilepsidiagnose, indebærer det ofte langt mere end det at få epileptiske anfald.

Epilepsi kan påvirke barnets indlæring, skolegang og valg af uddannelse. Det kan også have konsekvenser for barnets trivsel, mentale sundhed, sociale samvær og hele familiens trivsel.

Det betyder, at børn med epilepsi og deres familier har sammensatte behov for støtte. Vidensportalens nye tema præsenterer en række sociale indsatser, som alle har til formål at hjælpe børn med epilepsi og deres familier.

Tre forskellige indsatser

I temaet kan du bl.a. læse om indsatserne Kognitiv Adfærdsterapi, Thinking About Epilepsy og FAMOSES: 

Kognitiv Adfærdsterapi 

Kognitiv Adfærdsterapi eller CBT er en indsats, der anvendes bredt til reduktion og bearbejdning af de negative psykosociale konsekvenser, som en diagnose eller funktionsnedsættelse kan have for den enkelte.

Metoden er ret velunderbygget generelt, og der er også god dokumentation for de positive effekter af CBT i forbindelse med epilepsi.

Artikel på Vidensportalen om Kognitiv Adfærdsterapi

Thinking About Epilepsy – et uddannelsesprogram

For at forebygge stigmatisering af børn med epilepsi har forskere i Canada udviklet programmet Thinking about Epilepsy, som sigter mod at højne kendskabet til epilepsi blandt alle børn på 5. klassetrin.

Et effektstudie viser, at elevernes viden om epilepsi steg markant efter indsatsen, og at de også fik en mere positiv holdning til mennesker med epilepsi.

Artikel på Vidensportalen om Thinking about Epilepsy

FAMOSES – et familietræningsprogram

Det psykoedukative familietræningsprogram FAMOSES, som bruges i Tyskland til børn mellem 8-13 år og deres forældre, fokuserer på samspillet mellem barnets og forældrenes mestring og trivsel.

Effekten af FAMOSES er indtil videre relativt underbelyst. To studier viser dog, at børn og forældre blandt andet oplevede en øget viden om diagnosen, og at børnene havde et stærkt faldende fravær i skolen. 

Artikel på Vidensportalen om FAMOSES

Se hele temaet om epilepsi på Vidensportalen

Se oversigten over temaer om handicap på Vidensportalen

Senest opdateret 17-11-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her