Børn med angst - nyt tema på Vidensportalen

29-03-2016

Tema om angst: Det kan have store konsekvenser for et barn at lide af angst. Indsatser som Cool-Kids og Biblioterapi fokuserer på at lære barnet at håndtere angsten. Læs om dem på Vidensportalen.

Socialstyrelsen har offentliggjort et tema på Vidensportalen om børn med angst.

Angst er en psykisk tilstand, der kan forhindre et barn eller en ung i at leve et ”normalt” liv med skole, fritid, venner m.v.  Tilstanden er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro. Angst kan have store konsekvenser for barnets udvikling og sociale liv og fx påvirke, hvordan hun eller han fungerer sammen med jævnaldrende.


I Vidensportalens tema kan du læse om tre forskellige indsatser, der har til formål at hjælpe barnet med at håndtere angsten: Cool Kids, Biblioterapi og Caseformuleringsbaseret behandling. 
Indsatserne faciliteres af terapeuter eller af forældrene i samarbejde med terapeuter.

Cool-Kids

Formålet med indsatsen Cool Kids er at lære både børn og forældre nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere angsten på. Effektmålinger fra både Australien og Danmark viser positive resultater.

Biblioterapi

Biblioterapi er en indsats, der guider forældrene til, hvordan de hjælper deres barn til at mestre og overvinde angsten. Der er også fokus på at lære forældrene nye måder at reagere på angstadfærd. Metoden er udviklet i Australien med inspiration fra Cool Kids- programmet og afprøves på nuværende tidspunkt i Danmark.

Caseformuleringsbaseret behandling

Caseformuleringsbaseret behandling er baseret på kognitiv adfærdsterapi. Metoden er målrettet børn fra syv år med angst som primær diagnose. Formålet med behandlingen er at hjælpe barnet til at udvikle nye mestringsstrategier, der ikke fastholder barnet i angsten. Metoden er afprøvet i Danmark med lovende resultater.

Se temaet på Vidensportalen om angst hos børn

Se oversigten på Vidensportalen over temaer om børn og unge

Senest opdateret 29-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her