Behandling til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

14-11-2016

Der er en jævn geografisk fordeling af tilbud til børn og unge, der kommer fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Der er dog ikke så mange tilbud til de mindste børn. Det fremgår af en ny kortlægning, som også viser hvilke indsatser, der bruges i behandlingen.

En stor gruppe af børn og unge vokser op i familier, hvor enten far, mor eller begge forældre har problemer med stof eller alkohol. Mange af disse børn og unge oplever forskellige typer af vanskeligheder, og en del af dem kan have behov for behandling for at understøtte en langsigtet, positiv udvikling.

På den baggrund er der afsat midler til en varig pulje, der både skal sikre relevante og virksomme behandlingstilbud til målgruppen og den nødvendige kapacitet i tilbuddene.

Tilbud er jævnt fordelt

I forbindelse med evalueringen af puljen udgives der nu en kortlægning. Formålet med offentliggørelsen af kortlægningen er, at give interesserede overblik over, hvilke muligheder der er for behandling til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer og hvor i landet behandlingstilbuddene findes. Kortlægningen henvender sig både til kommuner, tilbud, og frivillige organisationer samt borgere.

Kortlægningen viser, at der overordnet er en jævn geografisk fordeling landet over af behandlingstilbud til børn og unge (0-25 år), der vokser op i familier med misbrug af stof eller alkohol. Der er dog i mindre grad tilbud til de små børn (0-5 år). I alt er der identificeret 55 tilbud i kortlægningen, hvoraf 14 har fået midler fra puljen. Mange af tilbuddene har filialer, så der samlet er 150 behandlingssteder.

Kortlægningen viser også, at det kun er enkelte af behandlingstilbuddene, der udelukkende retter sig mod børn og unge fra familier med stofmisbrug. Langt den største del af tilbuddene henvender sig både til børn og unge fra familier med stofmisbrug og til børn og unge fra familier, hvor problemet er alkohol.

Typer af indsatser i tilbuddene 

Kortlægningen viser, at 78 % af tilbuddene i en eller anden form inddrager familien. På tværs af de 55 identificerede tilbud tilbydes 127 selvstændige indsatser, hvoraf gruppesamtaler og familiesamtaler er de mest udbredte.

Den samlede evaluering af puljen vil også omfatte en monitoreringsopgave og en udviklingsopgave.

Kortlægning: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug 

Projektbeskrivelse vedr. puljen om behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

 

 

Senest opdateret 14-11-2016

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her