Ansøgningspulje: Afprøvning af metoden "Makkerlæsning"

08-11-2016

Ansøgningspuljen til at afprøve den skoleunderstøttende metode ”Makkerlæsning” er genudmeldt. Metoden bruges til at understøtte udsatte børns læsning, læring og trivsel. Ansøgningsfrist: 24. november 2016. Puljen blev annonceret med en nyhed i uge 42 og genannonceres nu her for at gøre flere opmærksom på muligheden for at søge den.

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje på 2,4. mio. kr. til at afprøve metoden ”Makkerlæsning” i Danmark. Det er en genudmelding af puljen fra foråret 2016 og sker for at udvide antallet af deltagende kommuner og børn.

”Makkerlæsning” er en simpel og lettilgængelig læsetræningsmetode, udviklet og afprøvet i England under navnet Paired Reading og i Sverige med særdeles positive resultater i forhold til at understøtte børnenes læsning, læring og trivsel i skolen.

Metoden er gennem en pilotfase tilpasset til danske forhold, og den skal nu afprøves med børn på 3. og 5. klassetrin, som enten er anbragt i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner, eller som modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Oprindeligt er metoden tænkt til børn på 1.-7.klassetrin. Kommuner har derfor mulighed for på at gøre sig erfaringer med en indsats, der på sigt ville kunne videreføres overfor en langt bredere målgruppe, og vil gennem afprøvningsperioden blive rustet til at selv at kunne facilitere oplæring i metoden.

Parallelt med denne ansøgningspulje genudmeldes en ansøgningspulje på 2,8 mio. kr. til at afprøve og udbrede den skoleunderstøttende metode ”Klub Penalhus”, som også er målrettet udsatte børn på 3. og 5. klassetrin.

Ansøgningspuljen blev annonceret med en nyhed i uge 42 og genannonceres nu her for at gøre flere opmærksom på muligheden for at søge den.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er børn på 3. og 5. klassetrin, som enten er anbragt i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner, eller som modtager en forebyggende foranstaltning efter servicelovens § 52. Børn på specialskoler, interne skoler m.v. er dermed ikke omfattet af afprøvningen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 24. november 2016 kl. 12.00. 

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen:

Ansøgningspulje om Makkerlæsning på Tilskudsportalen

Ansøgningspulje om Klub Penalhus på Tilskudsportalen

 

 

Senest opdateret 08-11-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her