Årsrapport 2015 om socialtilsynene

25-11-2016

Hvert år udgives en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten for 2015 er netop udkommet med fakta og nøgletal.

Socialstyrelsen har netop udgivet sin årlige rapport om socialtilsynene. Rapporten beskriver nøgletal for de fem socialtilsyns virksomhed i 2015 og andre centrale fakta.
 
Da Tilsynsreformen trådte i kraft 1. januar 2014, overtog de fem socialtilsyn ansvaret for tilsynet med landets plejefamilier og sociale tilbud. Reformen indebar, at alle plejefamilier og tilbud skulle genvurderes efter de nye regler.

Socialtilsynene påbegyndte dette arbejde i 2014 og har afsluttet det med udgangen af 2015.

Tilsynsforpligtelsen omfattede 6.682 plejefamilier og 2.249 sociale tilbud pr. 1. januar 2014, mens det ved udgangen af 2015 drejede sig om 6.312 plejefamilier og 2.063 sociale tilbud.

Tilsynsbesøg i 2015

De fem socialtilsyn havde ved udgangen af 2015 ansvaret for at føre tilsyn med 6.312 plejefamilier og 2.063 sociale tilbud. I løbet af året er der gennemført i alt 11.391 tilsynsbesøg. heraf 867 uanmeldte.

Besøgene er gennemført i forbindelse med regodkendelser, driftsorienterede tilsyn og nygodkendelser.

I forhold til 2014 er antallet af anmeldte tilsynsbesøg steget, mens der er sket færre uanmeldte tilsynsbesøg.

Nygodkendelser og tilbagekaldelser

De fem socialtilsyn godkendte i 2015 i alt 617 nye tilbud og plejefamilier. Både med hensyn til tilbud og plejefamilier er der tale om flere godkendelser end året før.

I alt 124 godkendelser af tilbud og plejefamilier er tilbagekaldt. Også her er der tale om en stigning i forhold til 2014.

De fem socialtilsyn modtog i 2015 i alt 1.030 henvendelser til whistleblowerordningen. Det er ligeledes flere end i 2014.

Socialstyrelsen tager forbehold for kvaliteten og validiteten af opgørelserne, idet der er variation i tilsynenes registreringspraksis.

Baggrund

Socialstyrelsen skal understøtte, at socialtilsynenes opgaveløsning sker i overensstemmelse med lovens formål og intention. Som led i dette arbejde udgives en årsrapport om tilsynenes virksomhed.

Årsrapport 2015 om socialtilsyn

Mere information om Socialstyrelsens arbejde med socialtilsynene

Senest opdateret 25-11-2016

Kontakt

Henrik Frostholm Jensen
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her