6 udbud på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

02-06-2016

Der skal leveres en række ydelser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Socialstyrelsen udbyder opgaverne i 6 selvstændige udbud. Der er frist for anmodning om prækvalifikation 29. juli.

Socialstyrelsen udbyder nu seks udbud om ydelser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Alle seks udbud gennemføres som selvstændige udbud med forhandling efter udbudsbekendtgørelse og indledes med en prækvalifikationsfase. Frist for anmodning om prækvalifikation er 29. juli 2016. De indgåede kontrakter vil være gældende for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020.

Udbuddene vedrører følgende områder og ydelser:

  • Udbud a: Børn og unge med høretab (specialrådgivning, udredning, vidensarbejde , kursusvirksomhed og materialeproduktion)
  • Udbud b: Børn og unge med døvblindhed (specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion)
  • Udbud c: Børn og unge med synsnedsættelse (specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion eksklusiv studievejledning til unge med nedsat syn, som har behov for studievejledning i forbindelse med opstart på ungdomsuddannelse, gennemførelse eller udslusning herfra)
  • Udbud d: Unge og voksne med synsnedsættelse (specialrådgivning, udredning, vidensarbejde og kursusvirksomhed inklusiv studievejledning til unge med nedsat syn, som har behov for studievejledning i forbindelse med opstart på ungdomsuddannelse, gennemførelse eller udslusning herfra)
  • Udbud e: Børn, unge og voksne med epilepsi (specialrådgivning, vidensarbejde)
  • Udbud f: Førskolebørn med svære kommunikative vanskeligheder mv. (specialrådgivning, udredning, vidensarbejde og kursusvirksomhed)

Mere information om de seks udbud

NB! Grundet en teknisk fejl er de tidligere udbudte opgaver på KaS-området blevet annulleret. 

Opgaverne er genudbudt her på siden fredag den 10. juni og udbudsmaterialet offentliggjort.

Få information om de seks udbud

Senest opdateret 10-06-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her