National strategi for bæredygtigt byggeri

Indenrigs- og Boligministeriet2023
Forside

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren.