System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

Bolig- og Planstyrelsen2022
Forside

Vejledningen beskriver, hvordan forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige registrerer byggetekniske svigt og behandler 1- og 5-års eftersyn.