Statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter 2022

Bolig- og Planstyrelsen2022
Forside

Udmelding om statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter for 2022 til de kommuner, som har tilkendegivet interesse i at få del i rammen.