Liste over parallelsamfund pr. 1. december 2022

Indenrigs- og Boligministeriet2022
Forside

I henhold til almenboligloven § 61 a, offentliggør boligministeren hvert år den 1. december en liste over parallelsamfund.