Liste over almene boligområder pr. 1. december 2022, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes

Indenrigs- og Boligministeriet2022
Forside