Liste over parallelsamfund pr. 1. december 2021

Indenrigs- og Boligministeriet2021
Forside

Listen over parallelsamfund erstatter den tidligere ghettoliste, som blev offentliggjort første gang i 2010.