Liste over omdannelsesområder pr. 1. december 2021

Indenrigs- og Boligministeriet2021
Forside

Efter almenboliglovens § 61 a, offentliggør boligministeren hvert år den 1. december, hvilke områder der opfylder betingelserne for at være et omdannelsesområde.