Liste over almene boligområder pr. 1. december 2021, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes

Indenrigs- og Boligministeriet2021
Forside

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør boligministeren en liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes.