Godkendelse af udviklingsplan for Solbakken

Indenrigs- og Boligministeriet2021
Forside

Godkendelse af udviklingsplan for boligområdet Solbakken mv., Odense Kommune, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 2.