Godkendelse af udviklingsplan for Nørager/Søstjernevej

Indenrigs- og Boligministeriet2021
Forside

Godkendelse af udviklingsplan for boligområdet Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg Kommune, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 2.