Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026

Transport- og Boligministeriet2021
Forside

I forlængelse af boligaftalen 2020 skal der fastsættes et nyt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor.