Vejledning om tilskud til skæve boliger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2020
Forside

Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020.