Liste over almene boligområder pr. 1. december 2020, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes

Transport- og Boligministeriet2020
Forside