Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra pulje til landsbyfornyelse

2019
Forside

Rapporten undersøger effekten af nedrivningerne i tre kommuner samt analyserer registerbaseret data for boligmarkedet. Undersøgelsen har fokus på effekter for naboejendomme og de samlede effekter for hele kommunen.