Statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2019
Forside

Bolig- og Planstyrelsens udmelding af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse.