Lys på livet - liv og tryghed gennem nyt lys

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet2019
Forside

Rapporten bygger på erfaringerne fra et forsøgsprojekt i det almene boligområde Gadehavegård. Med byrummet som laboratorium er ny belysning blevet afprøvet og vurderet.