Erfaringsopsamling - Skæve boliger

Servicestyrelsen2019
Forside

På baggrund af tre fokusgruppeinterviews er der i dette notat lavet en opsamling af kommunernes erfaringer med barrierer og løsninger i forbindelse med etablering og drift af skæve boliger.