Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Skovvejen/Skovparken

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet2019
Forside

Afgørelse om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 3, for boligområdet Skovvejen/Skovparken, Kolding Kommune.