Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Finlandsparken - Notat

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2019
Forside

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 4, for boligområdet Finlandsparken, Vejle Kommune.