Oversigt over uddelte beløb til byfornyelsesaktiviteter for 2018

Transport-, Bygnings- og Boligminisiteret2018
Forside